International press articles (Denmark, Germany, Spain)

GO - Danish magazine
No 56 - 1973

FUMBLE VIL BARE MORE OS

Fumble kendes af alle radiolyttere for "Hello Mary Lou", der i flere uger var en topsag herhjemme. Endnu mange tusinde fik lejlighed til at opleve dem som et pragfuidt sceneorkester, da de var pá Roskilde-festivalen og i den folgende uge rejste rundt og var topgruppe i mange klubber. Alle steder fik de succes. Fumble har sjæl og gejst. GO interviewede dem om deres syn på rock-musik i almindelighted og Fumble-musik i særdeleshed.
- Vi føler ikke, der er noget kunstigt i at spille de gamle numre, vi har på repertoiret, siger de. Det er trods alt et helt nyt publikum, vi spiller dem for, en ny generation, der kan lide at høre højdepunkterne af, hvad der biev spillet førhen. Der er heller ikke noget fordækt i at se gamle film i TV.
Under navet Baloons spillende Fumble engang i Københavns Le Carousel. De fik ikke mange penge ud af det ("Vi var fattige som kirkerotter", fortæller de), men havde ellers en sjov tid, hvor mange danske piger kompenserede for de små honorarer:
David Bowie har opdaget Fumble og brugt dem som opvarmning på sin første LP, der er solgt pænt i Danmark, spiller Fumble udelukkende andres numre, men på den næste LP er der både ældre numre og nogle, de selv har krevet. - Vore egne numre er dog ogsá i den gamle stil, så de skiller sig ikke væsentligt ud fra de andre.
- Vi optræder for at fá en fin kommunikation i gang med publikum, siger Fumble, og det er meget sjældent, det ikke lykkes.
Det er besluttet, at deres næste single i Danmark bliver den gamle millionsælger "Breaking Up Is Hard To Do", og der er næppe nogen tvivl om, at Fumble ogsá vil fá et stort publikum i tale med den. Gruppen kan sagtens tåle medvind. Det er nogle af de rareste, mest afslappede og sympatiske fyre, man kan møde, og så har de masser af pep og humør:

Many thanks to John Garodkin for providing this article.